S5 Drop Down Cart

košík:
Váš košík je prázdny
Otvoriť
Prihlás/Odhlás
salespointpartner_logo.jpg

O firme Obchodné podmienky
Obchodné podmienky PDF Tlač Email

 

Obchoné podmienky

PDF Tlač Email

 

Snažíme sa, aby náš internetový obchod www.ppelektronika.sk, ktorého prevádzkovateľom je firma PP Elektronika, s.r.o. bol rýchly, prehľadný a efektívny. Vieme, že chcete objednať rýchlo a za čo najlepšiu cenu. Objednávkový systém budeme i naďalej vylepšovať tak, aby ste boli vždy maximálne spokojní.

 


Kontaktné údaje:

Pre Vašu možnosť kontroly existencie našej firmy Vám ponúkame základné identifikačné údaje:
  • PP Elektronika, s.r.o.
  • Sládkovičova 739/25
  • 95701 Bánovce nad Bebravou
  • IČO: 36755494
  • IČDPH: SK2022357997
  • Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Bánovce nad Bebravou, čislo účtu: 2629122370/1100

výpis z Obchodného registra SR http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=94197&SID=6&P=0

 


Objednávanie a zasielanie tovaru:

Pri každom tovare je uvedená stručná charakteristika tovaru, jeho rozmer a obrázok. Doba potrebná na vybavenie zadanej objednávky cez obchod je maximálne 24 hod. Je to doba potrebná na spracovanie objednávky a snažíme sa ju dodržať. Ak objednávate na dobierku, doba na spracovanie objednávky začína plynúť ihneď.

Tovar vám bude doručený poštou ako balík 1.triedy s označením "Krehké". Pri vlastnom prevzatí tovaru poštovné nebude účtované. Tovar posielame na dobierku, ale je možné dohodnúť sa i na inej forme platby a doručenia.

Poštovné:

5,-€ / 150,63Sk/

Cena je vrátane DPH 19%.

 


Vrátenie tovaru:

Tovar môžete do 10 pracovných dní od doručenia vrátiť v bezchybnom stave a v originálnom, nepoškodenom balení. Zašlite ho späť spolu s listom (informáciou o vrátení tovaru) doporučenou zásielkou s označením "Krehké" na našu adresu. Môžete si vybrať iný tovar, alebo vám bude suma za vrátený tovarzaslaná späť. Pre vrátenie tovaru je rozhodujúce, aby bol na našu adresu doručený najneskôr v 10. pracovný deň, v opačnom prípade nebude vrátenie tovaru akceptované.


Záručná doba:

Na každý výrobok zakúpený v našom elektronickom obochode je poskytovaná záručná doba minimálne 24 mesiacov.


Dôležité upzornenia:

Zásielky posielame iba v rámci SR max. do 14dní.

Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že tovar nemôžeme dodať v stanovenom termíne. V tomto prípade budete včas upozornení na možné oneskorenie. Objednávku budete môcť zrušiť.

V prípade akýchkoľvek problémov, či už pri objednávaní, platbe za tovar, alebo oneskorením zásielky nás kontaktujte.

 


Ako zrušiť objednávku ?

Objednávku môžte zrušiť telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že nedôjde k zálohovej úhrade do 30 dní, bude Vaša objednávka automaticky zrušená.


Čo obsahuje balenie?

Všetok tovar, ktorý predávame, obsahuje:
  • príslušný výrobok
  • kompletné príslušenstvo uvádzané výrobcom (vždy dodávame originálne príslušenstvo!)
  • návod na použitie v slovenčine
  • doklad o zaplatení /faktúra/

Ako postupovať, ak nepoznáte kupovaný tovar?

Ak nemáte 100% istotu, že tovar poznáte, napíšte pri objednávke (alebo pred objednaním!), čo si ešte prajete o výrobku vedieť. My Vám najneskôr do 24 hodín (cez pracovné dni) zodpovieme na Vaše otázky.


Ochrana osobných údajov:

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštovná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanú bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje, aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

 


Ostatné ustanovenia:

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

 


Reklamačný poriadok:

Pri preberaní tovaru je kupujúci vždy povinný skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu skontrolovať tovar. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberie, ale spíše s prepravcom protokol o škode. Prepravca tovar doručí späť a kupujúci zároveň informuje predajcu. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite musí predajcovi túto skutočnosť nahlásiť. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.
Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru alebo akékoľvek poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením balíka, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť e-mailom na našej adrese, na telefónnom čísle 0905 80 4110, prípadne priamo v predajni na adrese PP Elektronika, s.r.o., Sládkovičova 739/25, 957 01  Bánovce nad Bebravou. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

Aktualizované ( Utorok, 06 Október 2009 07:52 )